MÓINÍN

MÓINÍN
Foilsitheoirí leabhar do pháistí, dhéagóirí agus léitheoirí fásta.

Foilsíonn MÓINÍN ábhar dúshlánach, idir Ghaeilge agus Bhéarla, do pháistí, do dhéagléitheoirí agus don léitheoir fásta. Ní hamháin sin ach is ábhar sásaimh dúinn é go bhfuil saothair dár gcuid ar fáil a fheileann do gach foth-aoisleibhéal taobh istigh de na ranna aoise ginireálta sin. Feidhmímid ar an mbunús gur chóir do gach saothar litríochta dúshlán agus taitneamh a thabhairt don léitheoir ag chuile leibhéal aoise, é sin trí’n gcruthaitheachas, trí’n gceardaíocht, trí’n teanga agus trí na téamaí a bheith ar an sprioc. Creidimid gur earra iomlán é an leabhar ar chóir an feabhas a bheith ina shainrian ar an uile ghné de, sa chaoi, ar deireadh, gur pléisiúr don léitheoir é an leabhar fisiciúil féin agus a bhfuil á léamh aige ann. Ciallaíonn seo uile gur fealsúnacht uilíoch i dtaobh an léitheora, na léitheoireachta, na litríochta agus na foilsitheoireachta atá ag MÓINÍN. Is de réir na fealsúnachta sin a roghnaíonn MÓINÍN na húdair lena n-oibrimid agus na saothair a fhoilsítear. Tá tóir mhór ar ár bhfoilseacháin anseo in Éirinn agus ar fud na cruinne agus is cúis mhór bhróid dúinn é gur bronnadh an duais fhoilsitheoireachta ‘Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga – Gradam Réics Carló’ ar na saothair An Phleist Mhór i 2008 agus arís ar Ruball Trioball i 2010.

Tá MÓINÍN lonnaithe ar imeall Bhaile Uí Bheacháin, sráidbhaile beag álainn sa Bhoireann i dtuaisceart Chontae an Chláir. As ‘Gleann an Mhóinín’ agus ‘Sliabh an Mhóinín’, atá mar chúlbhrat ar an taobh thoir de Bhaile Uí Bheacháin, a ghlac MÓINÍN ainm chuige féin mar chomhlacht. Chomh maith le foilsiú leabhar, tá cothú tallainne mar aidhm ag MÓINÍN.
Chuige sin, cuireann MÓINÍN cúrsaí traenála ar fáil d’ábhar scríbhneoirí ina ionad traenála, An Scríobhlann.

An Scríobhlann

An Scríobhlann
An Scríobhlann suite ag bun Shliabh an Mhóinín. Is áis chustaim-thógtha í a bhfuil radharc aimfítéatrach uaithi ar shliabhraon thuaisceart na Boirne.
Is ann a thugtar cúrsaí traenála do ghrúpaí ar spéis leo tabhairt faoin scríbhneoireacht chruthaitheach. Tá a thuilleadh eolais ar An Scríobhlann i gcearn eile den tsuíomh seo.