Ré Ó Laighléis

Ré Ó Laighléis

Scríobhann Ré Ó Laighléis ábhar ficsin don pháiste, don déagóir agus don léitheoir fásta, é sin idir Ghaeilge agus Bhéarla. Tá aistriúcháin déanta go forleathan ar a chuid úrscéalta agus cnuasaigh gearrscéalta agus tá iliomad duaiseanna agus gradaim bronnta air. Ina measc sin tá duaiseanna Bisto Book of the Year, duaiseanna Oireachtais, Duais NAMLLA Mheiriceá Thuaidh, Duais Liteartha an European White Ravens et al. I 1998, bhronn Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa an gradam ‘An Peann faoi Bhláth’ air, é sin mar aitheantas ar thábhacht a scríbhinní. Sa bhliain 2008, bronnadh ‘Gradam Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga’ air féin agus ar a chomhscríbhneoir, Susan Edwards as an saothar An Phleist Mhór, leabhar a ghnóthaigh ‘Gradam Réics Carló 2008’ agus a ainmníodh ar ghearrliosta an 'Bisto Book of the Year 2009'.

D’oibrigh Ré agus AnnMarie McCarthy le chéile ar na saothair dhátheangacha ‘Fungie’ (2010), ‘Fungie & Mara’ (2011) agus ‘Fungie & An Tine Mhór’ (2012) – Ré i mbun na dtéacsanna Gaeilge agus Béarla a scríobh, agus AnnMarie i mbun na hoibre ealaíne.’

Is iar-Scríbhneoir Cónaitheach é Ré in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus bhí an post céanna aige le Comhairle Chontae Mhaigh Eo roimhe sin. Tá éileamh air chun léamhanna, ceardlanna agus cúrsaí traenála a thabhairt anseo in Éirinn, ar fud na Breataine, na hEorpa agus i Meiriceá Thuaidh. In Éirinn féin, tugann sé cuairteanna ar scoileanna trí ‘Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna’ de chuid Éigse Éireann. Chomh maith leis sin uile, déanann sé obair thraenála le scríbhneoirí thar cheann MÓINÍN inár n-ionad traenála.
An Scríobhlann.

Ar chuid de na leabhair is clúitiúla leis tá foilseacháin éagsúla MhÓINÍN, mar atá na cnuasaigh Goimh agus scéalta eile, Bolgchaint agus scéalta eile, An Nollaig sa Naigín agus na húrscéalta Gafa, Sceoin sa Bhoireann, Ár i gCor Chomrua, Osama, Obama, Ó, a Mhama! et al. Ar na saothair Bhéarla leis atá foilsithe ag MÓINÍN tá na cnuasaigh Ecstasy and other stories agus Heart of Burren Stone agus na húrscéalta Hooked, Terror on the Burren, The Great Book of the Shapers – A right kick up in the Arts agus Battle for the Burren.

Rugadh agus tógadh é i Sail an Chnocáin i mBaile Átha Cliath. Tá iarchéimeanna san oideachas bainte amach aige agus tá sé cáilithe agus cláraithe mar Shaineolaí Comhairleach sa Léitheoireacht ag Bord Oideachais Massachussetts. Ó d’fhág sé a phost múinteoireachta i nGaillimh i 1992, tá cónaí air sa Bhoireann, Co. an Chláir.

Tá fáil ar Ré Ó Laighléis chun cuairteanna a thabhairt ar scoileanna trí ‘Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna’ de chuid Éigse Éireann nó go príobháideach, mar a shonraítear ar leathanach eile ar an suíomh seo >>>