Fionntán de Brún

Fionntán de Brún
Rugadh Fionntán de Brún i mBéal Feirste i 1969 agus is ann atá sé ina chónaí ó shin. Bhain sé céim amach sa Cheiltis agus sa Fhraincis i 1992 agus bhí sé ina léachtóir i Roinn na Gaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste idir 1998 agus 2006. Ceapadh é ina léachtóir in Ionad na Gaeilge agus na Ceiltise in Ollscoil Uladh, Cúl Raithin i 2006. D’fhoilsigh
An Clóchomhar saothar critice leis ar shaothar Sheosaimh Mhic Grianna, Seosamh Mac Grianna: An Mhéin Rúin (2002), agus tá go leor alt leis ar litríocht na Gaeilge agus mórchuid gearrscéalta dá chuid foilsithe in irisí i dtréimhseacháin agus i gcnuasaigh éagsúla. Bhí sé ina eagarthóir ar an gcnuasach d’aistí scolártha Belfast and the Irish Language a d’fhoilsigh
Four Courts Press i 2006..

Bhain an cnuasach gearrscéalta Litir ó mo Mháthair Altrama agus scéalta eile ‘Duais Bhord na Leabhar Gaeilge’ in Oireachtas na Gaeilge 2004. Bhuaigh An Cumann Drámaíochta duais liteartha ‘An tUltach’ i 2003 agus ainmníodh an scéal Kango don chomórtas ‘Nuascéalaíocht’ a reachtáil Foinse.

Tá Fionntán pósta ar Jacaí agus tá triúr páistí acu, Dónal, Lochlann agus Eoghan.