Susan Edwards

Susan Edwards

Is as Toronto, Ceanada í Susan Edwards. Tá na blianta caite aici mar léiritheoir teilifíse ina tír dhúchais féin ach, tamall de bhlianta ó shin, tháinig sí chun cónaí in Éirinn. I nGleann Eidhneach i dtuaisceart Chontae an Chláir a chuir sí fúithi agus is ann a thosaigh sí ar an scríobh.

Tá dúil ar leith ag Susan scríobh don léitheoir óg. Is í bunchoincheapadóir na sraithe ‘Amy & Claire’ agus ba aici a bhí an bunsmaoineamh don scéal
An Phleist Mhór, ar a ndearna sí comhscríobh leis an údar aitheanta Ré Ó Laighléis.
Is í An Phleist Mhór céad iarracht Susan ar ábhar infhoilsithe a scríobh do dhaoine óga. Ghnóthaigh An Phleist Mhór gradam ‘Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga 2008’ agus bronnadh ‘Duais Liteartha Réics Carló 2008’ air. Chomh maith leis sin, ainmníodh é ar ghearrliosta an ‘2009 Bisto Book of the Year Award’.