Meadhbh Ní Eadhra

Meadhbh Ní Eadhra

Tá cónaí ar Mheadhbh Ní Eadhra sa Spidéal, Co. na Gaillimhe. Bhain sí céim sa Ghaeilge agus sa Bhéarla in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i 2010. D’ainneoin a hóige, is scríbhneoir cumasach aitheanta í Meadhbh cheana féin. Thar thréimhse de bhlianta, ba cholúnaí rialta í leis na nuachtáin Lá, Lá Nua agus Foinse agus, i láthair na huaire, scríobhann sí don nuachtán Gaelscéal. Foilsíodh an chéad úrscéal léi, Rua, i 2003 agus ba é MÓINÍN a d’fhoilsigh a duais-saothar Fáinne Fí Fífí i 2008.

Níl insint ar líon na nduaiseanna atá gnóthaithe ag Meadhbh i gcomórtais liteartha an Oireachtais. Tá gradaim bronnta uirthi sna genres éagsúla, idir phrós agus fhilíocht agus iriseoireacht. Sa bhliain 2006 féin bronnadh cúig cinn de dhuaiseanna Oireachtais uirthi. Chaith sí tréimhse oiliúna (2006-2007) faoi stiúir an scríbhneora Ré Ó Laighléis faoi Scéim na nOidí de chuid Bhord na Leabhar Gaeilge (‘Clár na Leabhar Gaeilge’ anois) agus is as an tréimhse thraenála sin a d’eascair an nóibhille Fáinne Fí Fífí, a d’fhoilsigh MÓINÍN i 2008. Ainmníodh Fáinne Fí Fífí ar ghearrliosta ‘Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga 2008’.