Esther Göbl Uí Nualláin

Esther Göbl Uí Nualláin

Is de bhunús Ostarach/Éireannach í Esther Göbl Uí Nualláin. Tá cónaí uirthi i Longfort lena fear céile John agus a bpáistí Saorlaith, Diarmaid agus Cian. Tá a gclann á tógáil le Gaeilge acu.

Is múinteoir Gaeilge í Esther i Meánscoil Mhuire i mbaile Longfoirt féin agus tá sí ina Cathaoirleach ar an eagraíocht náisiúnta Comhluadar. Scríobhann sí dá páistí féin, agus is as sin a d’fhás a spéis i scríobh do dhaoine óga eile. Chomh maith leis sin, scríobhann sí altanna i nGaeilge agus i mBéarla do nuachtáin agus irisí. I 2008-2009 cheadaigh Clár na Leabhar Gaeilge bliain traenála d’Esther faoi ‘Scéim na nOidí, uair a cuireadh í faoi stiúir an scríbhneora Ré Ó Laighléis. Is as an tréimhse sin a d’eascair an cnuasach Eachtraí Uchtaigh, an chéad leabhar óna peann. D’fhoilsigh MÓINÍN a céad úrscéal do dhaoine óga, mar atá Ruball Trioball, i mBealtaine 2010 agus ghnóthaigh an leabhar sin ‘Duais Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga – Gradam Réics Carló 2010’ i nDeireadh Fómhair na bliana. D’fhoilsigh MÓINÍN a dara úrscéal do dhaoine óga, mar atá, Is Mise do Chara i Lúnasa 2011, agus foilsíodh an saothar is déanaí óna peann - Cleasaí an Coinín - i Samhradh 2012.