Ré Ó Laighléis

Ré Ó Laighléis
Scríobhann Ré Ó Laighléis ábhar ficsin don pháiste, don déagóir agus don léitheoir fásta, é sin idir Ghaeilge agus Bhéarla. Tá aistriúcháin déanta go forleathan ar a chuid úrscéalta agus cnuasaigh gearrscéalta agus tá iliomad duaiseanna agus gradaim bronnta air. Ina measc sin tá duaiseanna Bisto Book of the Year, duaiseanna Oireachtais, Duais NAMLLA Mheiriceá Thuaidh, Duais Liteartha an European White Ravens et al... [LÉIGH A THUILLEADH >>]
Tá fáil ar Ré Ó Laighléis chun cuairteanna a thabhairt ar scoileanna trí ‘Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna’ de chuid Éigse Éireann nó go príobháideach...[LÉIGH A THUILLEADH >>]

Fionntán de Brún

Fionntán de Brún

Rugadh Fionntán de Brún i mBéal Feirste i 1969 agus is ann atá sé ina chónaí ó shin. Bhain sé céim amach sa Cheiltis agus sa Fhraincis i 1992 agus bhí sé ina léachtóir i Roinn na Gaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste idir 1998 agus 2006. Ceapadh é ina léachtóir in Ionad na Gaeilge agus na Ceiltise in Ollscoil Uladh... [LÉIGH A THUILLEADH >>]

Susan Edwards

Susan Edwards

Is as Toronto, Ceanada í Susan Edwards. Tá na blianta caite aici mar léiritheoir teilifíse ina tír dhúchais féin ach, tamall de bhlianta ó shin, tháinig sí chun cónaí in Éirinn. I nGleann Eidhneach i dtuaisceart Chontae an Chláir a chuir sí fúithi agus is ann a thosaigh sí ar an scríobh.

Tá dúil ar leith ag Susan scríobh don léitheoir óg... [LÉIGH A THUILLEADH >>]


Meadhbh Ní Eadhra

Meadhbh Ní Eadhra

Tá cónaí ar Mheadhbh Ní Eadhra sa Spidéal, Co. na Gaillimhe. Bhain sí céim sa Ghaeilge agus sa Bhéarla in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i 2010. D’ainneoin a hóige, is scríbhneoir cumasach aitheanta í Meadhbh cheana féin... [LÉIGH A THUILLEADH >>]

Esther Göbl Uí Nualláin

Esther Göbl Uí Nualláin

Is de bhunús Ostarach/Éireannach í Esther Göbl Uí Nualláin. Tá cónaí uirthi i Longfort lena fear céile John agus a bpáistí Saorlaith, Diarmaid agus Cian. Tá a gclann á tógáil le Gaeilge acu.

Is múinteoir Gaeilge í Esther i Meánscoil Mhuire i mbaile Longfoirt féin agus tá sí ina Cathaoirleach ar an eagraíocht náisiúnta Comhluadar. Scríobhann sí dá páistí féin agus is as sin a d’fhás a spéis i scríobh do dhaoine óga eile... [LÉIGH A THUILLEADH >>]

Karin Tazi

Karen Tazi

Rugadh agus tógadh Karen Tazi (Farrelly) i mBaile Átha Cliath. Ghlac sí céim i U.C.D. agus rinne sí traenáil mar mhúinteoir bunscoile i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Tar éis di scaitheamh a chaitheamh ag múineadh i mbunscoileanna Bhaile Átha Cliath...
[LÉIGH A THUILLEADH >>]

AnnMarie McCarthy

AnnMarie McCarthy

Is as Luimneach do AnnMarie McCarthy. Ghlac sí céim i nDearadh Éadaí i gColáiste Ealaíne agus Dearaidh Luimnigh. Ghnóthaigh sí dioplóma i ndearadh leabhar do pháistí sa London Art College...
[LÉIGH A THUILLEADH >>]

Maeve Tynan

Maeve Tynan

Tá cónaí ar Mhaeve Tynan i Luimneach in éindí lena fear céile, David. Tá tréimhse caite aici mar léachtóir i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, áit ar ghnóthaigh sí céim an dochtúra i 2007...
[LÉIGH A THUILLEADH >>]