Ré Ó Laighléis
Cuairteanna ar Scoileanna, Leabharlanna & Ghrúpaí:
Tá taithí scór bliain ag Ré Ó Laighléis ar chuairteanna a thabhairt ar scoileanna ar gach leibhéal in Éirinn agus thar lear. Ní hamháin go
n-úsáidtear a chuid scríbhinní i mbunscoileanna, meánscoileanna agus ollscoileanna na tíre seo, ach úsáidtear leaganacha díobh sa Bhreatain, san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh. Tá go leor dá chnuasaigh agus dá úrscéalta – leithéidí Gafa, Ecstasy & other stories, Punk, Hooked et al. - ar na leabhair is íolbhristigh agus is nua-aimseartha dár scríobhadh sa tír seo le fiche bliain anuas. Oibríonn Ré chomh cumasach céanna trí Ghaeilge, trí Bhéarla nó go dátheangach.

Conas Cuairt a Shocrú:*
Má theastaíonn uait go dtabharfaidh Ré Ó Laighléis cuairt ar do ghrúpa, do scoilse, do choláiste nó do leabharlann chun léamh nó ceardlann a thabhairt, seo leanas roinnt eolais ar an mbonn ar féidir sin a dhéanamh:

Cuairt Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna:
Tugann Ré Ó Laighléis ‘Cuairt B’ ar scoileanna/leabharlanna faoi Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna (WIS) de chuid Éigse Éireann. Is féidir eolas a fháil ar an Scéim sin trí bhreathnú ar rannóg WIS de shuíomh Éigse Éireann ag www.poetryireland.ie

Cuairt ar Bhonn Príobháideach in Éirinn:
Tugann Ré cuairteanna ar bhonn príobháideach ar na rátaí;
(a) €350 in aghaidh an leathlae (clúdaíonn sin táille, taistil agus costaisí thar oíche) nó
(b) €500 in aghaidh an lae (clúdaíonn sin táille, taistil agus costaisí thar oíche).

Méid na nGrúpaí:
Ní chuireann Ré aon srian uimhriúil ar mhéid na ngrúpaí lena n-oibríonn sé.

Slándáil:
Ar chúiseanna slándála agus dlithiúla agus de réir Acht um Chosaint an Pháiste, tá sé riachtanach i gcás ghrúpaí scoile, go mbeidh múinteoir i láthair ar feadh tréimhse an tseisiúin.

Sonraí Teagmhála:
Chun Ré a chur in áirithint le haghaidh cuairte, is féidir dul i dteagmháil le MÓINÍN:
Fón: 065 707 77256 (in Éirinn) / 00 353 (0)65 707 7256 (lasmuigh d’Éirinn)
moininpublishers@gmail.com

* Tá sé riachtanach i gcónaí réamhphlé ar nádúr na cuairte a dhéanamh le Ré féin, é sin le go gcinnteofaí uastairbhe na cuairte don ghrúpa a mbeidh sé ag obair leis.

An Scríobhlann: Chomh maith leis na cuairteanna thuasluaite, tugann Ré Ó Laighléis cúrsaí i scríobh an úrscéil agus an ghearrscéil in An Scríobhlann, ionad traenála na scríbhneoirí de chuid MÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
(Tá eolas breise ar An Scríobhlann i gcearn eile den tsuíomh seo >>)